עם הקמתו של בית -הספר נעדכן כאן בשירותים ומוצרים עבור קהילת בית-הספר.

כל ההכנסות מן המוצרים אינן למטרות רווח וישמשו, אך ורק, למימון ההוצאות והפעילות של בית הספר.


נוצר באמצעות מוזלו - הדרך הקלה ביותר ליצור אתר אינטרנט.

 .